آرشیو "مقالات آسانسور"

شستی های بدون لمس آسانسور (پیشگری از کرونا)


در دوران پاندمی کرونا (covid19) سیستم شستی های بدون لمس آسانسور جهت پیشگیری از انتقال کرونا از اهمیت زیادی برخوردار  است.آسانسورها به عنوان تجهیزات عمومی سهم مهمی در انتقال کرونا ایفا می کنند. و پیشگیری از انتقال ویروس کرونا...

ادامه بیشتر ...

رفع لرزش آسانسور ناشی از خطای ریل گذاری


رفع لرزش آسانسور ناشی از خطای ریل گذاری در بهبود کیفیت حرکتی بسیار پر اهمیت است. کیفیت حرکت آسانسور در ارتباط مستقیم با نصب اصولی ریل آسانسور خلاصه می شود. باید توجه داشت تمامی لرزش های جانبی که در حال حرکت آسانسور حس می...

ادامه بیشتر ...

مقررات ملی آسانسورهای برقی


مقررات ملی آسانسورهای برقی مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان آسانسورها و پله های برقی   استاندارد ملی ایران شماره استاندارد: 6303-1 تجدید نظر اول: 1393 مقررات ملی آسانسورهای برقی نخستین بار در سال 1381 تدوین...

ادامه بیشتر ...