آرشیو "پروژه ها"

پروژه ساختمان گمرک


پروژه ساختمان گمرک تعداد آسانسور: 2 دستگاهظرفیت آسانسور ها: 14 نفرهتعداد توقف: 9 طبقهسرعت آسانسور: 1.6 متر بر ثانیهسیستم: 3vfسیستم درب: تمام اتوماتیک تلسکوپی...

ادامه بیشتر ...

پروژه ساختمان پاسارگاد


پروژه سرویس و نگهداری ساختمان پاسارگاد سعادت آباد تعداد آسانسور: 2 دستگاهظرفیت آسانسور ها: 7 نفرهسرعت آسانسور: 1 متر بر ثانیهسیستم: AC2سیستم درب: نیمه اتوماتیک...

ادامه بیشتر ...

پروژه دانشگاه رشدیه


پروژه آسانسورهای دانشگاه رشدیه تعداد آسانسور: 2 دستگاهظرفیت آسانسور ها: 14 نفرهسرعت آسانسور: 1.6 متر بر ثانیهسیستم: 3vfسیستم درب: تمام اتوماتیک تلسکوپی...

ادامه بیشتر ...

پروژه مجتمع مسکونی مهرداد


مجتمع مسکونی مهرداد تعداد آسانسور: 10 دستگاهظرفیت آسانسور ها: 5 نفرهسرعت آسانسور: 1 متر بر ثانیهسیستم: 3vfسیستم درب: تمام اتوماتیک تلسکوپی...

ادامه بیشتر ...

پروژه شهرآرا


پروژه ساختمان شهر آرا، طراحی و ساخت آسانسور ساختمان شهر آرا تعداد آسانسور: 1 دستگاهظرفیت آسانسور ها: 6 نفرهسرعت آسانسور: 1 متر بر ثانیهسیستم: 3vfسیستم درب: تمام اتوماتیک تلسکوپی...

ادامه بیشتر ...

پروژه مسکونی اقدسیه


پروژه ساختمان اقدسیه تعداد آسانسور: 1 دستگاهظرفیت آسانسور ها: 5 نفرهسرعت آسانسور: 1 متر بر ثانیهسیستم: 3vfسیستم درب: نیمه اتوماتیک 90...

ادامه بیشتر ...