طراحی و نصب آسانسور

طراحی، نصب و راه اندازی آسانسورها جهت سهولت تردد عمودی در ساختمان ها می باشند. کیفیت طراحی، نصب و راه اندازی آسانسور در مجموعه های ساختمانی و صنعتی بسیار در آسایش کاربران حائز اهمیت می باشد. به عبارت دیگر یک طراحی مهندسی خوب، نصب با کیفیت و راه اندازی با مهارت تنها راه تضمین کیفیت آسانسور برای استفاده کنندگان می باشد.

 طراحی و نصب اولیه آسانسور شامل مراحل زیر است که در ادامه شرح داده می شود:

طراحی و نصب آسانسور

طراحی آسانسور به قسمت های زیر تقسیم می گردد:

الف) طراحی ترافیک: عبارت است از محاسبه تعداد، ظرفیت و سرعت آسانسور مورد نیاز جهت رسیدن به زمان انتظار مطلوب.

 • ب) طراحی نقشه پلان آسانسور و چاه:
  • عبارت است از ابعاد کابین، درب و چاه مورد نیاز جهت تامین ظرفیت آسانسور
 • ج) طراحی سیستم آسانسور:
  • که عبارت است از محاسبه توان موتور، سیستم تعلیق، ریل های راهنما و …

آماده سازی برنامه زمانبندی

در این مرحله برنامه زمانبندی خرید، اجرای قسمت های ساختمانی و نصب تجهیزات آسانسور مشخص می گردد.

باید در نظر داشت به دلیل ماهیت مونتاژ شدن آسانسور، هماهنگی ساخت آسانسور با ساختمان اهمیت به سزایی خواهد داشت. و عدم هماهنگی و طراحی ساخت مناسب منجر به مشکلات زیادی در ساخت و نصب آسانسور خواهد شد.

اجرای هماهنگ موارد ساختمانی و تجهیزات آسانسوری در طراحی و نصب آسانسور

پس از طراحی بر اساس برنامه زمانبندی و نقشه های پلان آسانسور، موتورخانه و محل دربها شرکت آسانسوری و سازنده ساختمان به طور هماهنگ روند ساخت و نصب آسانسور را انجام می دهند، در ادامه خلاصه ای از فعالیت های مشترک انجام شده لیست شده است:

 • اجرای ساپورت (آهنکشی)
 • نصب ریل های آسانسور
 • ساخت موتورخانه
 • نصب دربهای طبقات
 • نصب موتور، تابلو فرمان
 • نصب کابین و متعلقات
 • نصب سیستم های برقی و مکانیکی
 • راه اندازی آسانسور
 • آماده سازی نهایی برای استاندارد

تکمیل مدارک، محاسبات و نقشه ها برای تحویل به استاندارد

پس از راه اندازی مدارک و نقشه های نهایی جهت بازرسی استاندارد تکمیل شده. و به شرکت بازرسی آسانسور تحویل داده می شود. پس از بررسی و تعیین وقت بازرسی با حضور نماینده شرکت سازنده بازرسی آسانسور انجام گرفته. و تست های لازم از آسانسور به عمل می آید. در صورت مشاهده عدم تطابق با مفاد استاندارد، ایرادات جهت اصلاح به شرکت سازنده گزارش می گردد. آسانسوری که با آیین نامه ویرایش جدید استاندارد آسانسور مطابق باشد تایید شده. و برای آن گواهی استاندارد صادر می گردد. این گواهی جهت صدور پایان کار ساختمانی از مدارک ضروری می باشد.

 سرویس و نگهداری آسانسور

صدور گواهی استاندارد منوط به ارایه قرارداد سرویس و نگهداری معتبر می باشد تا آسانسور شرایط استاندارد و سرویس دهی مناسب را در طول استفاده حفظ نماید.