شستی های بدون لمس آسانسور (پیشگری از کرونا)

در دوران پاندمی کرونا (covid19) سیستم شستی های بدون لمس آسانسور جهت پیشگیری از انتقال کرونا از اهمیت زیادی برخوردار  است.آسانسورها به عنوان تجهیزات عمومی سهم مهمی در انتقال کرونا ایفا می کنند. و پیشگیری از انتقال ویروس کرونا از طریق تماس آسانسور پیشگری مهمی می باشد.

پنل طبقه بدون لمس

انواع پنل های بدون تماس (Touch less)

پس از شیوع ویروس کرونا در جهان، جهت جلوگیری از انتشار کرونا سیستم های بدون لمس نیز گسترش پیدا کردند. در کشور نیز شرکت های مختلفی اقدام به طراحی و ساخت پنل های بدون لمس نموده اند. این پنل ها به گونه ای طراحی می شود که جهت احضار کابین و یا انتخاب طبقه مورد نظر نیاز به تماس با پنل کابین یا طبقه نمی باشد. و تنها کافی است انگشت را نزدیک به شستی نمود. شستی های بدون لمس به گونه های زیر طراحی شده اند:

  • شستی های بدون لمس توکار
  • شستی های بدون لمس روکار
  • شستی های بدون لمس با قابلیت اضافه شدن به سیستم پنل قبلی بدون تعویض کل پنل آسانسور
  • پنل های لمسی تبدیل شده به پنل بدون لمس از جنس شیشه

روش نصب شستی های بدون لمس

آسانسورهای نصب شده و در حال کار

کوید نوزده بسیاری از استفاده کننده های آسانسور را بر آن داشت که نصبت به نصب سیستم بدون لمس روی آسانسور خود اقدام کنند. در این حالت دو راه پیش رو است:

  • روش نصب سیستم بدون تماس روکار که تجهیزی است که روی پنل شستی موجود نصب می شود. و سیستم احضار را به سیستم بدون لمس تبدیل می کند.
پنل بدون لمس روکار

شستی بدون لمس روکار

  • روش تعویض سیستم پنل کنونی با سیستم بدون تماس که در این حالت نیاز به تعویض شستی ها می باشد. در صورت امکان تک تک شستی ها تعویض می شود. در صورتی که امکان ان نباشد باید کل پنل کابین و پنل های طبقات تعویض گردد.

تعویض پنل کابین با پنل غیر لمسی

آسانسورهای جدید و در حال نصب

آسانسورهایی که در حال نصب هستند را میتوان از همان ابتدا به سیستم بدون تماس تجهیز کرد. و جهت جلوگیری از هزینه دوباره از ابتدا سیستم بدون لمس تهیه و نصب گردد.

معایب و مزیت ها

باید در نظر  داشت تمامی سیستم ها همانطور که دارای نقاط قوت و مزیت هایی هستند. نقاط ضعفی نیز دارند. در سیستم های بدون لمس باید توجه داشت که در صورت تهیه سیستم های نا مرغوب اشکالاتی نظیر شستی دهی ناخاسته و یا اشکال در کارکرد ممکن است به وجود بیاید. همچنین باید در نظر داشت در سیستم های خازنی نویزها و ارتینگ ساختمان و آسانسور نقش به سزایی در کارکرد درست پنل های خازنی دارد. سیستم های بدون لمس باید طبق شرایط استفاده انتخاب و نصب گردند. تا بدون مشکل مورد استفاده قرار گیرند.