رفع لرزش آسانسور ناشی از خطای ریل گذاری

رفع لرزش آسانسور ناشی از خطای ریل گذاری در بهبود کیفیت حرکتی بسیار پر اهمیت است. کیفیت حرکت آسانسور در ارتباط مستقیم با نصب اصولی ریل آسانسور خلاصه می شود. باید توجه داشت تمامی لرزش های جانبی که در حال حرکت آسانسور حس می شود مستقیما به کیفیت نصب ریل ها بستگی دارد و تمامی صداهایی که مرتبط با حرکت آسانسور در چاه است بستگی به وضعیت ریل های آسانسور دارد. این نکته که آسانسور تنها ماشینی است که در محل مونتاژ می گردد، نصب غیر اصولی آن موجب ایجاد صداهایی می شود که می تواند آسایش ساکنان ساختمان را برهم بزند. در ادامه به نکاتی در خصوص نصب ریل های آسانسور و راه های رفع صدای نصب غیر  اصولی ریل آسانسور می پردازیم.

بررسی و اصلاح ناشاقولی ریل ها

نصب اصولی ریل آسانسور

مهم ترین نکته در مونتاژ یک دستگاه آسانسور نصب اصولی ریل های راهنما می باشد. بدین گونه که ریل ها باید کاملا شاقولی، روبری هم، با فاصله دقیقا یکسان و بدون انحنا و پیچ خوردگی نصب شوند. برای نیل به این هدف در ابتدا باید از ریل مرغوب استفاده شود و مراحل حمل نگهداری و نصب باید با استاندارد های لازم کنترل گردد تا ریل کاملا صاف نصب گردد. باید توجه شود که ریل ها قبل از نصب کنترل می شوند و در صورت وجود تاب یا پیچش تعویض می گردند.

روش های متعددی جهت نصب ریل های آسانسور رایج است که نصابان آسانسور بسته به شرایط مختلف نسبت به استفاده از آن اقدام می کنند. نکته مهم این است که نتیجه نصب باید کاملا بدون خطا باشد. هر گونه خطا در نصب ریل های آسانسور یا هر گونه عیب موجود در ریل، کیفیت حرکت نهایی آسانسور را مستقیما متاثر خواهد کرد. رفع صدای آسانسور بدون اصلاح ریل گذاری امکن پذیر جهت رفع صدای آسانسور  است. که اولین علت ایجاد آن نصب غیر اصولی ریل های آسانسور می باشد.

نتایج حاصل از نصب غیر اصولی ریل آسانسور

ریل های راهنمای آسانسور (guide rails) همانطور که از معنی آنها معلوم است. هدف اصلی آنها هدایت آسانسور در مسیر طراحی شده است. و هر گونه انحراف ریل نتیجه ای جر انحراف کابین ندارد. بسته به نوع ریل، نوع کفشک های نصب شده و سرعت کابین، شدت نتایج متفاوت است. هرچقدر سرعت زیاد باشد. لرزش ها و صداهای زیادی ایجاد می شوند. و به دلیل محیط فلزی (آهنکشی و قطعات فلزی) صداها به راحتی انتشار پیدا می کنند. در صورتی که طراح ساختمان بدون توجه به اصول طراحی معماری محل های استراحت را همجوار شفت آسانسور طراحی کرده باشد. آسایش ساکنان قطعا دچار اشکال خواهد شد. مورد بعدی هم احساس ناخوشایند و نا امن داخل کابین می باشد. لرزش ها و صداهای داخل کابین آسایش حرکتی را مختل می کنند.

رفع صدای نصب غیر اصولی ریل آسانسور

مهم ترین موضوع پیش آمده بررسی راه حل رفع لرزش آسانسور در ساختمان می باشد. در اینجا سوالاتی مطرح می شود که در ادامه به آنها می پردازیم:

  • آیا راهی برای رفع لرزش آسانسور حاصل از نصب نادرست ریل های آسانسور وجود دارد؟ باید گفت بله
  • چگونه؟ جواب به این سوال ساده است. رفع صدا منوط به رفع ایرادات نصب ریل یا به اصطلاح اصلاح نصب ریل های می باشد
  • آیا ریل نصب شده امکان اصلاح دارد؟ بله امکان اصلاح نصب غیر اصولی ریل وجود دارد.
  • اصلاح نصب ریل چگونه انجام می پذیرد؟ با توجه به اینکه امکان نصب شاغول و استفاده از روش های معمول نصب در آسانسور هایی که نصب شده اند وجو ندارد. روش های خاص و نسبی جهت بررسی ایرادات و اصلاح وجود دارد. که توسط تکنسین ماهر بر روی سیستم ریل آسانسور اجرا می شود. این روش بر پایه اندازه گیری ابعاد نسبی ریل ها و فواصل و استفاده از ترازهای بلند امکان پذیر است.

اصلاح نصب براکت های ریل تی ۱۶

بررسی شاقولی ریل های آسانسور