طراحی و نصب آسانسور شرکت پتروشیمی

شرکت پژوهشی فناوری پتروشیمی

تعداد آسانسور : ۱
تعداد توقف : ۴
تعداد ظرفیت : ۶
سرویس و نگهداری و تعمیرات

طراحی و توسعه توسط تیم مهندسی هامان وب