مجتمع مسکونی مهرداد

آسانسور مجتمع مهرداد

تعداد آسانسور : ۱۰
تعداد توقف : ۷
تعداد ظرفیت : ۶
جنرال سرویس و سرویس و نگهداری

طراحی و توسعه توسط تیم مهندسی هامان وب