تعمیر آسانسور برج دانش

آسانسور برج دانش

تعداد آسانسور : ۴
تعداد توقف : ۱۴
تعداد ظرفیت : ۷ و ۹ و ۱۴
سرویس و نگهداری و تعمیرات

طراحی و توسعه توسط تیم مهندسی هامان وب