نصب و راه اندازی آسانسور مجتمع گمرک

آسانسور مجتمع گمرک

تعداد آسانسور : ۱
تعداد توقف : ۹
تعداد ظرفیت : ۶
جنرال سرویس و سرویس و نگهداری

طراحی و توسعه توسط تیم مهندسی هامان وب