آسانسور ساختمان در اقدسیه

آسانسور مسکونی اقدسیه

تعداد آسانسور : ۱
تعداد توقف : ۷
تعداد ظرفیت : ۶
جنرال سرویس و سرویس و نگهداری

طراحی و توسعه توسط تیم مهندسی هامان وب