ساختمان مسکونی شهران

آسانسور مسکونی شهران

تعداد آسانسور : ۱
تعداد توقف : ۷
تعداد ظرفیت : ۶
جنرال سرویس و سرویس و نگهداری

طراحی و توسعه توسط تیم مهندسی هامان وب