آرشیو "مقالات آسانسور"

مقررات ملی آسانسورهای برقی


مقررات ملی آسانسورهای برقی مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان آسانسورها و پله های برقی   استاندارد ملی ایران شماره استاندارد: 6303-1 تجدید نظر اول: 1393 مقررات ملی آسانسورهای برقی نخستین بار در سال 1381 تدوین...

ادامه بیشتر ...