معرفی شرکت ایلمان کار در یک نگاه

  • اطلاعات ثبت شرکت :

پروانه کسب به شماره : ٠۴۶۶۴۵۶۴۵
http://iranianasnaf.ir

اطلاعات ثبت

عضویت در اتحادیه
http://www.eett.ir

اطلاعات ثبت

روزنامه رسمی
http://www.rrk.ir

اطلاعات ثبت
  • نفرات کلیدی شرکت :

رضا رسول زاده

مدیر عامل


رضا رسول زاده


md@ilmancar.com
٠٩١٢٠١٣٢۴٨٠
رضا رسول زاده مهدی رسول زاده

مدیر فنی


مهدی رسول زاده


technical@ilmancar.com
٠٩١٢٠١٣٢۴٧٠
مهدی رسول زادهاطلاعات ثبت هادی رسول زاده

مدیر بازرگانی


هادی رسول زاده


commerical@ilmancar.com
٠٩١٩٨٧۴٢٩٨٠
هادی رسول زاده
  • سوابق کاری شرکت :

برج دانش
تعداد آسانسور : ۴
تعداد توقف : ۱۴
تعداد ظرفیت : ۷ و ۹ و ۱۴
سرویس و نگهداری و تعمیرات

برج دانش

مجتمع مسکونی مهرداد
تعداد آسانسور : ۱۰
تعداد توقف : ۷
تعداد ظرفیت : ۶
جنرال سرویس و سرویس و نگهداری

مجتمع مسکونی مهرداد

موسسه آموزش عالیه رشدیه
تعداد آسانسور : ۲
تعداد توقف : ۵
تعداد ظرفیت : ۱۴
نصب و راه اندازی

موسسه آموزش عالیه رشدیه

برج باغ پارس
تعداد آسانسور : ۲
تعداد توقف : ۱۲
تعداد ظرفیت : ۸ و ۱۴
سرویس و نگهداری و تعمیرات

برج باغ پارس

شرکت پژوهشی فناوری پتروشیمی
تعداد آسانسور : ۱
تعداد توقف : ۴
تعداد ظرفیت : ۶
سرویس و نگهداری و تعمیرات

شرکت پژوهشی فناوری پتروشیمی

مجتمع گمرک
تعداد آسانسور : ۱
تعداد توقف : ۹
تعداد ظرفیت : ۶
جنرال سرویس و سرویس و نگهداری

مجتمع گمرک

شهرآرا
تعداد آسانسور : ۱
تعداد توقف : ۸
تعداد ظرفیت : ۶
نصب و راه اندازی و سرویس و نگهداری و تعمیرات

شهرآرا

مجتمع مسکونی اقدسیه
تعداد آسانسور : ۱
تعداد توقف : ۷
تعداد ظرفیت : ۶
جنرال سرویس و سرویس و نگهداری

مجتمع مسکونی اقدسیه

شهران
تعداد آسانسور : ۱
تعداد توقف : ۷
تعداد ظرفیت : ۶
جنرال سرویس و سرویس و نگهداری

شهران
طراحی و توسعه توسط تیم مهندسی هامان وب