راهنمای عقد قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور

هرآنچه باید در مورد قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور بدانید !

عقد قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور چه ضرورتی دارد؟


مقررات ملى ساختمان آسانسورها و پلکان برقى -مبحث پانزدهم


بند ۱۵-۲-۶-۳ عقد قرارداد نگهدارى مناسب، با اشخاص حقیقى و حقوقى صاحب صلاحیت در حین بهره بردارى، همواره الزامى است در غیر این صورت مسئولیت آسانسور با کارفرما یا بهره بردار ساختمان خواهد بود و باید در قبال هرحادثه اى پاسخگو باشد.

قوانین وشرایط عمومى بیمه نامه
در صورتیکه بیمه گذار مالک آسانسور یا پله برقى باشد موظف است در صورت اعلام خسارت نسبت به ارائه قرارداد معتبر سرویس و نگهدارى (آسانسور و یا پله برقى منعقده با یک شرکت معتبر داراى مجوز) به بیمه گر اقدام نماید در غیر این صورت بیمه گر هیچ گونه تعهدى در جبران خسارت نخواهد داشت.
سرویس و نگهدارى آسانسور و پله برقى بایستى توسط شرکت هایى که داراى مجوز لازم جهت اینکار باشد انجام پذیرد.

قانون تملک آپارتمان هامصوب ۱۳۷۶/۰۵/۲۶
ماده ۱۴ – مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزى بیمه نمایند و در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزى، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت وارده مى باشند.

قانون تملک آپارتمان هامصوب ۱۳۷۶/۰۵/۲۶
حفظ و اداره ساختمان عنوان کلى وظایف مدیر یا هیات مدیره است به عبارتى که تمام اقدامات و مساعى مدیریا مدیران صرفا جهت حفظ ساختمان از هرگونه آسیب و خرابى و انجام امورجارى مربوط به آن است.

ماده ۹۵ قانون کار
مسئولیت اجراى مقررات وضوابط فنى و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحد هاى موضوع ذکر شده در ماده ( ۱۸۵ ) این قانون خواهد بود. هرگاه براثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوى کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه اى رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظرکیفرى و حقوقى و نیز مجازات هاى مندرج در این قانون مسئول است.

شرکت معتبر سرویس و نگهداری آسانسور :


باید بصورت قانونى ثبت شده باشد و کد شناسه ملى داشته باشد.
باید عضو اتحادیه صنف آسانسور باشد واز اتحادیه پروانه کسب گرفته باشد.
باید سرویس کار ماهر داشته باشد که دوره آموزشى سرویس و نگهدارى را در خانه مهارت طى کرده باشد و کارت سرویس و نگهدارى را اخذ کرده باشد.

سرویس کار معتبر
باید عضو اتحادیه صنف آسانسور باشد و از اتحادیه پروانه کسب گرفته باشد.
سرویس کار باید دوره آموزشى را در خانه مهارت طى کرده باشد و کارت سرویس و نگهدارى را اخذ کرده باشد

اتحادیه صنف آسانسور
اتحادیه صنف آسانسورو تولید کنندگان وتعمیرکاران وسایل الکترومکانیکى تهران سابقه اى بیش از ۵۰ سال دارد . تا سال ۱۳۴۶ ،اتحادیه به عنوان سندیکا مهندسین و متخصصین فعالیت داشت و به مرور زمان پس از تغییر و تحول در سال ۱۳۸۰ به عنوان اتحادیه صنف آسانسور و تولید کنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکى تهران شناخته میشود.
قانون نظام صنفى با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ مجلس شوراى اسلامى است و زیر نظر (هیات عالى نظارت اتاق اصناف)وزارت صنعت معدن و تجارت فعالیت می کند.

سندیکای آسانسور( انجمن صنفی )
سندیکاى آسانسور و پله برقى و خدمات وابسته در تاریخ ۱۳۸۷/۰۱/۲۱ به عنوان یک انجمن صنفى بر اساس ماده ۵ قانون اتاق بازرگانى و صنایع و معادن جمهورى اسلامى ایران تشکیل و در اتاق مذکور به ثبت رسیده است.
بر اساس قانون نظام صنفى (ماده ۲۶ ) فعالان صنفى درخصوص خدمات فنى آسانسورو پله برقى اعم از سرویس و نگهدارى و تعمیر و بازسازى و … موظفند با مراجعه به اتحادیه پروانه کسب دریافت کنند و سپس به افتتاح محل کسب اقدام کنند.

و شرکت هایى که عضو سندیکاى آسانسور و پله برقى مى باشند نیز موظف به اخذ پروانه کسب از اتحادیه آسانسور مى باشند.

سرویس و نگهداری آسانسور ایلمان کار

قیمت قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور

کاهش هزینه های پیشگیری = استقبال از به خطر افتادن سرمایه

حداقل هزینه ماهانه برای نگهداری
%۰٫۵
قیمت یک خودروی متوسط که یک نفر به تنهایی پرداخت می کند.

حداقل هزینه ماهانه برای نگهداری
%۰٫۲
قیمت آسانسور که بین همه واحد ها تقسیم می شود.

پیشگیری بهتر است یا درمان؟

پیشگیری از خرابی های پر هزینه و از بین رفتن سرمایه
پیشگیری از تبعات مسئولیت های حقوقی و قانونی مدیر ساختمان
پیشگیری از خرابی متعدد آسانسور و نا رضایتی ساکنین

طراحی و توسعه توسط تیم مهندسی هامان وب