سلسله دانستنی ها درباره آسانسور

سلسله دانستنی ها در باره آسانسور
تعریف آسانسور
آسانسور دستگاهی است دائمی که برای جابجائی اشخاص یا کالا بین طبقات ساختمان بوده و در طبقات مشخصی حرکت می کند. دارای کابینی است که ساختار ، ابعاد و تجهیزات آن به اشخاص به سهولت اجازه استفاده می دهد و میان ریل های نصب شده عمودی با حد اکثر انحراف ۱۵ درجه حرکت می کند.
آسانسور یک فرق عمده با سایر ماشین ها از جمله خودرو دارد . همه ماشین ها پس از تهیه و تولید قطعات ماشین، در محل کارخانه مونتاژ می شود و آسانسور تنها ماشینی است که در محل ساختمان مونتاژ می شود و بدین لحاظ اهمیت تیم نصاب آسانسور برجسته می شود با یک بار نصب خوب یک عمر راحتی و آسایش در پی خواهد بود ولی با نصب نامناسب حتی قطعات با کیفیت یک عمر عدم آرامش و خرابی دستگاه مکرر متعاقب آن بروز خواهد کرد.

سرویس و نگهداری آسانسور ایلمان کار
انواع آسانسورها از نظر سیستم عملکرد
۱-۲- آسانسور وینچی یا با رانش مثبت: نوعی آسانسور است که با زنجیر یا طناب فولادی آویزان شده و نیروی رانش به طریقی به غیر از اصطکاک با آن وارد می شود.
۲-۲- آسانسور با سیستم محرکه کششی : آسانسوری است که به واسطه اصطکاک بین فلکه رانش و طناب های فولادی حرکت می کند.
۳-۲- آسانسور با سیستم هیدرولیکی: آسانسوری است که عامل حرکت کابین، مجموعه سیلندر و پیستون می باشد و ممکن است دارای وزنه تعادل نیز باشد.
انواع آسانسور از نظر کاربرد
۱-۳- آسانسور مسافربر
۲-۳- آسانسور حمل صندلی چرخدار
۳-۳- آسانسور برانکاردبر
۴-۳- آسانسور حمل تخت بیمار
۵-۳- آسانسور حمل بار
الزامات مقررات ملی نصب ساختمان(مبحث پانزدهم )
در ساختمان های ۸ طبقه یا با طول مسیر ۲۸ متر و بیشتر از کف ورودی اصلی، باید دو دستگاه آسانسور پیش بینی شود و یکی از آسانسورها قابلیت حمل صندلی چرخدار را دارا باشد.
در کلیه ساختمان های با طول مسیر حرکت بیش از ۲۱ متر از کف ورودی اصلی، لازم است یک دستگاه آسانسور مناسب حمل بیمار (برانکارد بر ) تعبیه شود.

طراحی و توسعه توسط تیم مهندسی هامان وب